Akcja obrączkowania łabędzi niemych

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Akcję chwytania i obrączkowania łabędzi niemych w regionie łódzkim rozpoczęto w roku 1995. Pierwsze lata były okresem nabierania doświadczeń i wprawy w zmaganiach z tymi ptakami. Koncentrowano się wówczas na parach lęgowych, gniazdujących blisko osiedli ludzkich, zatem łatwych do złapania. W roku 2000 zorganizowano pierwszy obóz, mający na celu chwytanie pierzących się łabędzi niemych przebywających na kompleksach stawów rybnych w dolinie Bzury. Możliwe to było m.in. dzięki wsparciu Andrzeja Czapulaka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który udostępnił nam swoje sieci. Mimo, że posiadaliśmy tylko 70 metrów sieci schwytaliśmy 44 ptaki spośród ok. 250 osobników pierzących się tego roku na stawach w Walewicach. Od tego sezonu, corocznie w połowie lipca odbywa się odłów pierzących się łabędzi niemych na stawach w Walewicach, Psarach, Borowie i Mysłakowie. Miejsce chwytania ptaków uzależnione jest od obecności głównego stada łabędzi, które zmienia prawie corocznie swoją lokalizację.

Pochodzenie ptaków kontrolowanych na stawach w dolinie Bzury

Łącznie przez okres sześciu lat zaobrączkowano 608 ptaków. Rok 2005 był bezkonkurencyjny. W tym sezonie w ciągu jednego łapania chwytano na raz ok. 150 ptaków.

Zatem gdy zobaczysz łabędzia z obrączką zawiadom Zakład Ornitologii PAN lub Radka Włodarczyka.

Z ciekawszych wiadomości powrotnych można wymienić ptaka oznakowanego na Łotwie zimą 2000 roku a schwytanego na stawach Walewice w roku 2001 czy łabędzia schwytanego zimą 2003 roku w Jugosławii i schwytanego ponownie w roku 2004 w Borowie. Wśród ptaków noszących już obrączki a złapanych ponownie w dolinie Bzury najliczniej reprezentowane są ptaki z Węgier (8 osobników) i oczywiście z Polski (33 ptaki). Łabędzie nieme pierzące się w dol. Bzury odlatują na zimowiska położone głównie w południowej Polsce. W surowsze zimy przenoszą się dalej na południe zimując w Czechach, Austrii, na Węgrzech a nawet w Chorwacji.

Zimowe stwierdzenia ptaków znakowanych w dolinie Bzury

Część osobników kieruje się na północ lecąc doliną Wisły i zimuje na rzece poniżej tamy we Włocławku. Tylko pojedyncze osobniki zimują na zachodzie i północnym zachodzie naszego kraju a wyjątkowo widywane są na terenie Niemiec.