Biuletyn

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce - ISSN 1897-3086


Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce jest pismem o charakterze informacyjnym, aktualnie wydawanym raz w roku przy współpracy z Zakładem Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Biuletyn powstał na początku 1995 roku w celu możliwie szybkiego prezentowania informacji o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach dotyczących fauny kręgowców Polski Środkowej. Adresujemy go wszystkich zainteresowanych poznawaniem i ochroną zwierząt kręgowych tego obszaru.


Aktualnie wydane numery:

Zeszyt 23, 26 stycznia 2020

 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w roku 2019; Marcin Wężyk, Tomasz Janiszewski
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w roku 2020; Adam Kaliński
 • Obóz ornitologiczny na zbiorniku Jeziorsko w roku 2019; Maciej Kamiński


Zeszyt 22, 16 marca 2019

 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w roku 2018; Marcin Wężyk
 • Obóz ornitologiczny na zbiorniku Jeziorsko w roku 2018; Maciej Kamiński
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w roku 2019; Adam Kaliński


Zeszyt 21, 07 kwietnia 2018

 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w roku 2017; Tomasz Janiszewski, Marcin Wężyk
 • Obóz ornitologiczny na zbiorniku Jeziorsko w roku 2017; Maciej Kamiński
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w roku 2018; Adam Kaliński
 • Monitoring i czynna ochrona błotniaka łąkowego w powiecie kutnowskim; Krzysztof Myśliwiec, Tomasz Przybyliński


Zeszyt 20, 11 marca 2017

 • Obóz ornitologiczny na zbiorniku Jeziorsko w latach 2013-2016; Tomasz Iciek, Anna Piasecka
 • Biologia lęgowa bielika Haliaetus albicilla na Ziemi Łódzkiej; Tomasz Przybyliński
 • Zimowe liczenie ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w latach 2016-2017; Adam Kaliński
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w latach 2013-2014; Łukasz Krajewski
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w latach 2015-2016; Tomasz Janiszewski
 • Charakterystyka warszawskiej populacji mandarynki Aix galericulata na podstawie wyników projektu kolorowego obrączkowania; Łukasz Wardecki, Fatima Hayatli, Dawid Sikora, Krzysztof Kajzer
 • Gniazdowanie rybitwy rzecznej Sterna hirundo na zb.Jeziorsko - przykład ochrony czynnej gatunku; Kamila Gach


Zeszyt 19, 13. kwietnia 2013


Zeszyt 18, 31. marca 2012

 • Liczenie zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim; A.Kaliński
 • Przestrzenne zróżnicowanie parametrów rozrodczych rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus w obrębie kolonii lęgowej na Zbiorniku Jeziorsko; P.Minias
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w 201 roku; T.Janiszewski, Ł.Krajewski
 • Wyniki obrączkowania ptaków na zbiorniku Jeziorsko w roku 2011; T.Iciek, A.Piasecka, P.Minias, R.Włodarczyk
 • Jak określić, ile warte są bociany w bocianich wioskach?; M.Czajkowski, M.Giergiczny, J.Kronenberg, P.TryjanowskiZeszyt 17, 2. kwietnia 2011

 • Obóz ornitologiczny na Zbiorniku Jeziorsko w roku 2010; T.Iciek, A.Piasecka, P.Minias
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w 2011 roku; A.Kaliński
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w 2010 roku; Ł.Krajewski, T.Janiszewski
 • Szczegółowe badania kolonii kormorana na zbiorniku Jeziorsko w roku 2010; P.Minias, K.Kaczmarek, T.Janiszewski
 • Monitoring populacji lęgowej łyski w Łodzi; P.Minias, K.Biadasiewicz
 • Zmiany w charakterystyce występowaniu lęgowych i przelotnych ptaków szponiastych Falconiformes w Lesie Łagiewnickim w Łodzi; Ł.Krajewski

OkładkaZeszyt 16, marzec 2010

 • Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi łódzkiej w roku 2009; T.Janiszewski
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w 2010 roku; A.Kaliński
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na ternie Ziemi Łódzkiej w 2009 roku; Ł.Krajewski, T.Janiszewski
 • Obóz na zbiorniku Jeziorsko w roku 2009; R.Włodarczyk, P.Minias, K.Kaczmarek, Ł.Krajewski, T.Iciek
 • Strategie migracyjne ziewkowców - podsumowanie danych zgromadzonych w ciągu 20 lat działalności obozu ornitlogicznego na zbiorniku Jeziorsko; P.Minias, R.Włodarczyk, A.Piasecka
 • Co wiemy o dzwońcu?; T.Iciek
 • Zmiany w awifaunie lęgowej parków śródmieścia Łodzi w ciągu ostatnich 40. lat; T.Janiszewski, P.Minias, R.Włodarczyk
 • Waga na martwe nietoperze!; J.Hejduk, M.OlczykZeszyt 15, kwiecień 2009

 • Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi łódzkiej w roku 2008; T.Janiszewski
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w 2009 roku; A.Kaliński
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na ternie Ziemi Łódzkiej w 2008 roku; Ł.Krajewski, T.Janiszewski
 • Sprawozdanie z działalności obozu obrączkarskiego na zbiorniku Jeziorsko w roku 2008; P.Minias, K.Kaczmarek, A.Kleszcz, Ł.Krajewski, R.Włodarczyk, T.Janiszewski
 • Nowy elemnent sieci Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) 100002 Zbiornik Jeziorsko; T.Janiszewski, P.Podlaszczuk
 • Krótka historia kolonii mewy czarnogłowej na Zbiorniku Przykona na tle sytuacji gatunku w Polsce i Europie; T.Iciek
 • Podsumowanie działalności obrączkarskiej Łódzkiej Akcji Kormoran w latach 2004-08; P.Minias, K.Kaczmarek
 • Znaczenie systemu schronów kolejowych w Konewce i Jeleniu dla zimujących nietoperzy; J.Hejduk, M.Olczyk, K. Janik-Papis, M.Roślak


Zeszyt 14, marzec 2008

 • Podsumowanie prac XIX obozu letniego na zbiorniku Jeziorsko; A.Kleszcz
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w 2008 roku; A.Kaliński
 • Rozmieszczenie noclegowisk sroki Pica pica na terenie Łodzi w latach 2006-2007; T.Janiszewski, M.Janiszewska, R.Włodarczyk, Z.Wojciechowski, M.Podlaszczuk
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na ternie Ziemi Łódzkiej w 2007 roku; T.Janiszewski, Ł.Krajewski
 • Rozwój populacji bielika w województwie łódzkim; D.Anderwald, T.Janiszewski, T.Przybyliński, P.Zieliński
 • Łódzka Akcja Kormoran - sprawozdanie z działalności w roku 2007; K.Kaczmarek, P.Minias
 • Obserwacje bociana białego Ciconia ciconia w okresie lęgowym w dolinie Neru - konkurencja; M.Podlaszczuk, P.Podlaszczuk
 • Wstępne wyniki badań nad zawartością metali ciężkich w piórach sikor bogatki Parus major w aglomeracji łódzkiej; M.Markowski
 • Nietoperze obszaru chronionego Natura 2000 "Pradolina Warszawsko-Berlińska"; J.Hejduk, M.Róg, M.Olczyk, A.Zieleniak, M.Górecki, T.Błaszczyk


Zeszyt 13, 24 marca 2007

 • Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi Łódzkiej w roku 2006; T. Janiszewski
 • Wybrane cechy zimujących populacji ptaków szponiastych i srokosza w dol. Bzury; T. Przybyliński
 • Liczenie zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim; A. Zieleniak
 • Ekologia rozrodu kormorana Phalacrocorax carbo sinensis na Zbiorniku Jeziorsko w latach 2004-2006; K.Kaczmarek, P.Minias, A.Kleszcz, T.Janiszewski
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w 2006 roku; T. Janiszewski, R. Włodarczyk, Ł. Krajewski
 • Wyniki obrączkowania ptaków na zbiorniku Jeziorsko w roku 2006; P. Minias, K. Kaczmarek, A. Kleszcz, Ł. Krajewski
 • Inwestować w dom, partnera czy dzieci. Dylematy opieki rodzicielskiej na przykładzie łabędzia niemego Cygnus olor; R. Włodarczyk, M. Zybert, P. Tabor


Zeszyt 12, 25 marca 2006

 • Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi Łódzkiej w roku 2005; T. Janiszewski
 • Występowanie czapli białej Egretta alba na terenie Ziemi Łódzkiej; T.Janiszewski, K.Kaczmarek, A.Kleszcz, P.Minias
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w 2005 r.; T. Janiszewski, R. Włodarczyk
 • Obóz ornitologiczny na zbiorniku Jeziorsko w roku 2005; P.Minias, K.Kaczmarek, A.Kleszcz, T.Janiszewski, R.Włodarczyk
 • Obóz ornitologiczny Walewice; R.Włodarczyk
 • Zmienność wielkości zniesienia oraz jaj w jego obrębie ze szczególnym uwzględnieniem łabędzia niemego; R.Włodarczyk, K.Zgrzebna
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych w Regionie Łódzkim w roku 2006; A.Zieleniak


Zeszyt 11, 12 marca 2005

 • Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi Łódzkiej w roku 2004; T. Janiszewski
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w 2004 r.; T. Janiszewski, R. Włodarczyk
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych; R. Włodarczyk, R. Bargiel
 • Zimowanie ptaków wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki w latach 1988 - 2004; T. Janiszewski, D. Al Shamiri
 • Czynna ochrona pustułki Falco tinnunculus w Łodzi; B. Janic
 • Analiza procesu synurbizacji sroki Pica pica w miastach środkowej Polski; M. Czyżykowski
 • Występowanie srokosza Lanius excubitor w okresie lęgowym na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego; J. Tabor
 • Sprawozdanie z obozów chiropterologicznych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym; J. Hejduk i in.
 • Wyniki obrączkowania ptaków na obozie ornitologicznym na zb. Jeziorsko; P. Minias i in.
 • Strategie wędrówkowe siewkowych ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań na terenie zbiornika Jeziorsko; P. Minias, K. Kaczmarek
 • Monitoring kolonii lęgowej kormorana na zbiorniku Jeziorsko; P. Minias i in.


Zeszyt 10, 27 marca 2004

 • Podsumowanie działalności ornitologicznej na Ziemi Łódzkiej w roku 2003; T. Janiszewski
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w 2003 r.; T. Janiszewski, R. Włodarczyk
 • Atlas Ptaków Lęgowych Łodzi; T. Janiszewski, M. Glubowski, A. Pędziwilk
 • Akcja liczenia zimujących ptaków wodno-błotnych; R. Włodarczyk
 • Sprawozdanie z obozu ornitologicznego na zbiorniku Jeziorsko; K. Kaczmarek, A. Kleszcz
 • Wstępne podsumowanie czterech lat pracy obozu naukowego "Walewice"; R. Włodarczyk
 • Biologia rozrodu bogatki Parus major i modraszki Parus caeruleus w środowisku parkowym i miejskim Łodzi; A. Kaliński
 • Zróżnicowanie diety uszatki w okresie zimowym w okolicach Łodzi; A. Zieleniak
 • Porównanie wybranych parametrów populacyjnych sroki między latami 1979 i 2002 w krajobrazie rolniczym okolic Łodzi; R. Wiktorowski
 • Nietoperze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego; J. Hejduk
 • X Dekada Spisu Nietoperzy w Regionie Łódzkim 2004; J. Domański
 • VI Międzynarodowy Spis Bociana Białego; T. Janiszewski, Z. Wojciechowski


Zeszyt 9, 24 marca 2003

 • Sprawozdanie z działalności ornitologicznej w 2002 roku w regionie łódzkim; T.Janiszewski
 • Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych w styczniu 2003; A.Pędziwilk
 • Obóz ornitologiczny na zbiorniku Jeziorsko w roku 2002; R.Włodarczyk, A.Kleszcz, K.Kaczmarek, A.Pędziwilk
 • O pierwszym przypadku gniazdowania czapli białej i slepowrona na terenie Ziemi Łódzkiej; T.Janiszewski, M.Glubowski
 • Atlas ptaków lęgowych Łodzi w latach 1994 - 2002; T.Janiszewski, M.Glubowski, A.Pędziwilk
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie regionu łódzkiego w roku 2002; T.Janiszewski, A.Kaliński, R.Włodarczyk
 • Zmienność jaj rybitwy białoskrzydłej; Rafał Bargiel
 • Porównanie wybranych parametrów populacji sroki na obszarze Łodzi; T.Janiszewski, Z.Wojciechowski
 • Obóz chiropterologiczny w Przedborskim Parku Krajobrazowym; J.Hejduk, W.Pawenta, M.Róg, E.Stopczyk
 • Dekada Spisu Nietoperzy 2003 w regionie łódzkim; J.Hejduk, J.Domański, M.Ignaczak


Zeszyt 8, 02 marca 2002

 • Sprawozdanie z działalności ornitologicznej w 2001 roku w Regionie Łódzkim; T.Janiszewski
 • Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych w styczniu 2002; A.Pędziwilk
 • Projekt "Tringa glareola 2000"; R.Włodarczyk, M.Remisiewicz
 • Obóz ornitologiczny na zbiorniku Jeziorsko w roku 2001; A.Kleszcz, R.Włodarczyk, A.Pędziwilk
 • Ocena liczebności populacji lęgowej kszyka, rycyka i krwawodzioba w środkowej Polsce; R.Włodarczyk
 • Atlas ptaków lęgowych Łodzi w latach 1994 - 2001; T.Janiszewski, A.Pędziwilk, M.Glubowski
 • Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie regionu łódzkiego w roku 2001; T.Janiszewski
 • Awifauna lęgowa rezerwatów Spalskiego Parku Krajobrazowego; D.Topolski
 • Identyfikacja mew: srebrzystej i białogłowej w szatach młodocianych; M.Faber, G.Neubauer
 • Program hodowli i ochrony zagrożonych gatunków ptaków w ogrodach zoologicznych; R.Topola
 • Inwentaryzacja gniazd bociana czarnego w woj. łódzkim; P.Zieliński, M.Kociniak, Z.Kołudzki, M.Wężyk, J.Tabor
 • Dekada Spisu Nietoperzy 2002 w Regionie Łódzkim; J.Domański, J.Hejduk, M.Róg, M.Stopczyński, R.Knop
 • Obozy chiropterologiczne w roku 2001; W.Pawenta, J.Hejduk, M.Róg, M.Stopczyński


Zeszyt 7, 24 marca 2001

 • Podsumowanie działalności ornitologicznej w roku 2000 w Regionie Łódzkim; T. Janiszewski
 • Ocena liczebności populacji wybranych ptaków siewkowych; R. Włodarczyk
 • Obóz ornitologiczny na zbiorniku Jeziorsko; R. Włodarczyk, A. Kleszcz
 • Atlas Ptaków Lęgowych Łodzi w latach 1994 - 2000; T. Janiszewski, M. Glubowski, A. Pędziwilk
 • Strategie wędrówkowe łabędzia czarnodziobego; R. Włodarczyk
 • Wstępne wyniki badań nad rozkładem przestrzennym i współwystępowaniem zimujących w dolinie Bzury trzech gatunków ptaków drapieżnych; T. Janiszewski, R. Włodarczyk, Z. Wojciechowski
 • Akcja zimowego liczenia ptaków wodno-błotnych; A. Pędziwilk
 • Rzadkie ptaki obserwowane na terenie Regionu Łódzkiego w roku 2000; T. Janiszewski, R. Włodarczyk
 • O zmianach w występowaniu niektórych gatunków ptaków w środkowej Polsce; T. Janiszewski
 • Obóz chiropterologiczny w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich; J. Hejduk i in.
 • Płazy i gady Polski Środkowej - dane z lat 1980 - 2000; P. Zieliński, J. Hejduk


Zeszyt 6, 1 kwietnia 2000

 • Streszczenia referatów wygłoszonych na VI Zjeździe Ornitologów Ziemi Łódzkiej; T. Janiszewski
 • Dekada Spisu Nietoperzy 2000 w Regionie Łódzkim; J. Domański, G. Radzicki
 • Obóz chiropterologiczny - Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich '99; J. Hejduk i in.
 • Płazy i gady Polski Środkowej - dane z lat 1980 - 1999; P. Zieliński, J. Hejduk


Zeszyt 5, 27 marca 1999

 • Stresczenia referatów wygłoszonych na V Zjeździe Ornitologów Ziemi Łódzkiej; T. Janiszewski
 • Płazy i gady Polski Środkowej - dane z lat 1980 - 1998; P. Zieliński, J. Hejduk


Zeszyt 4, 14 marca 1998

 • Streszczenia referatów wygłoszonych na IV Zjeździe Ornitologów Ziemi Łódzkiej; T. Janiszewski
 • Obóz chiropterologiczny - Rembieszów '98; G. Radzicki
 • Dekada Spisu Nietoperzy 1998 w Regionie Łódzkim; G. Radzicki
 • Płazy i gady Polski Środkowej - dane z lat 1980 - 1997; P. Zieliński, J. Hejduk


Zeszyt 3, 1 marca 1997

 • Streszczenia referatów wygłoszonych na III Zjeździe Ornitologów Ziemi Łódzkiej; T. Janiszewski
 • Płazy i gady Polski Środkowej - dane z lat 1980 - 1996; P. Zieliński, J. Hejduk


Zeszyt 2, 9 marca 1996

 • Streszczenia referatów wygłoszonych na II Zjeździe Ornitologów Ziemi Łódzkiej; T. Janiszewski
 • Płazy i gady Polski Środkowej - co wiemy po dwóch latach gromarzenia obserwacji; P. Zieliński, J. Hejduk


Zeszyt 1, 1995

 • Atlas herpetofauny Regionu Łódzkiego - wyniki wstępne; P. Zieliński, J. Hejduk
 • Atlas Ptaków Lęgowych Łodzi po pierwszym roku badań; T. Janiszewski