Czaple białe

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj
Czaple białe

Za wyjątkiem jednego, historycznego przypadku lęgu w 1863 roku pod Głogowem, czapli białej nie wykazywano jak gatunku lęgowego z obecnego obszaru Polski aż do 1997 roku. W roku 1997 odnotowano pierwszy, współczesny fakt jej gniazdowania, w dolinie Biebrzy w okolicach wsi Budy. Być może czaple białe gniazdowały w dolinie Biebrzy już wcześniej, gdyż stale, w tym osobniki w szatach godowych, je tutaj obserwowano od 1994 roku. W kolejnych latach dolina Biebrzy, była jednym z trzech stanowisk w Polsce, które zajmowane były z dużą regularnością. Kolejne znajdowało się na terenie zbiornika Słońsk, gdzie czaple białe po raz pierwszy, na pewno gniazdowały w 2001 roku, choć już od 1998 roku rejestrowano ich loty w kierunku czaplińca. Ostatnie z zajmowanych regularnie zlokalizowane było właśnie na zbiorniku Jeziorsko, gdzie lęgi ich wykryto w 2002 roku. Także i w tym miejscu już rok wcześniej obserwowano regularnie dorosłe czaple białe w sezonie lęgowym. Poza nimi w Polsce potencjalnie lęgowe czaple białe obserwowano także w innych miejscach, jednak jeszcze tylko w trzech stwierdzono odbycie lęgów lub co najmniej budowę gniazd, w których jednak z różnych względów do lęgu nie doszło. W 1978 roku obserwowano budowę gniazda w dolinie Baryczy, a w 2002 zarejestrowano budowę gniazd na stawach w Górkach oraz lęgi na stawach w Młodzawach. Po trwałym zasiedleniu obszaru Polski na początku XXI wieku, łączna liczebność par na znanych stanowiskach ulegała wahaniom. Największą wartość osiągnęła w 2002 roku, kiedy wyniosła ponad 25 par, zwykle par tych było jednak dużo mniej. Poszczególne stanowiska zasiedlane były zwykle przez 1-3 par, tylko w roku 2002 na zbiorniku Słońsk stwierdzono gniazdowanie 5., a na zbiorniku Jeziorsko nawet 18. par. Po wyjątkowym, jeśli chodzi o liczbę gniazdujących par w Polsce roku 2002, później tj. w latach 2003-2005 lęgi czapli białej stwierdzano już tylko na zbiorniku Jeziorsko.

Czaple białe

Pierwsza wykrytą na terenie zbiornika Jeziorsko kolonia czapli białej w 2002 roku, wzbudziła naszą konsternację swoją wielkością - 18 par lęgowych to było prawdziwe zaskoczenie. Warto dodać, że w tym samym roku po raz pierwszy udało się także udowodnić gniazdowanie ślepowronów na terenie zbiornika, gdyż znaleziono ich dwa gniazda z jajami. W następnych latach liczebność czapli białych gniazdujących na Jeziorsku spadła do trzech par (2003-04), po czym wzrosła do 7 w roku 2005.

Co roku w kolonii czapli białych obrączkowano pisklęta. W latach 2002-04 obrączkowano rocznie po 8 piskląt, natomiast w roku 2005 udało się oznakować aż 20 ptaków. Od roku 2004 ptaki znakowano dodatkowo plastikowymi obrączkami, żółtymi z czarnym trzyznakowym kodem, zakładanymi na goleń. Dotychczas uzyskano cztery zagraniczne wiadomości, wszystkie dzięki odczytowi kolorowych obrączek.