Dolina Grabi

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Najciekawszym fragmentem doliny jest odcinek od Łasku do ujścia do Widawki. Dolina osiąga tu maksymalną szerokość 1 km. Większość tego obszaru pokryta jest łąkami wilgotnymi; występują tu również turzycowiska i trzcinowiska. W dolinie znajdują się również starorzecza (największe między Bilewem a Pruszkowem) oraz stawy rybne. Wiosną występują lokalnie podtopienia.

Okres lęgowy

Gniazduje tu co najmniej 28 gatunków ptaków wodno-błotnych, w tym: bąk, cyraneczka, cyranka, płaskonos, błotniak łąkowy (3 pary), żuraw (2 pary), wodnik, kropiatka, derkacz (15 samców), śmieszka, brodziec piskliwy, rycyk i kszyk. Na strorzeczach i stawach występują także: perkozek, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi i rybitwa czarna. Z powodu czystej wody i naturalnego koryta licznie występują tu zimorodki. A jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych obserwowano koło Górek Grabieńskich cietrzewie. Trzy najciekawsze miejsca to: okolice Górek Grabieńskich, odcinek Bilew-Pruszków i okolice Łasku.

Przelot wiosenny

Na wiosennych rozlewiskach zatrzymują się stada kaczek, czajek, brodźców, bekasy i rycyki. Czasami spotyka się niewielkie tokowiska batalionów.