Obóz Jeziorsko

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Bieżące relacje z obozu:

Kokoszka

Pomysł zorganizowania obozu ornitologicznego nastawionego na chwytanie siewkowców Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ zawdzięcza Pawłowi Michalakowi. Zachęcony udziałem w "siewkarskich" obozach na zbiorniku Słońsk i nad Zatoką Gdańską, od połowy lat osiemdziesiątych poszukiwał innego miejsca, gdzie można by z powodzeniem łapać wędrujące jesienią ptaki. W tym celu odbył nawet rozpoznawczą, wspólnie ze Sławkiem Dąbrowskim wyprawę na Wolin. W tym samym okresie bo w roku 1986 oddano do użytku zbiornik zaporowy Jeziorsko na Warcie. Zbieżność ta okazała się niezwykle szczęśliwa dla planów obrączkowania migrujących siewkowców, gdyż zbiornik okazał się miejscem niezwykle atrakcyjnym dla przelotnych ptaków wodno-błotnych. Dlatego w roku 1988 Paweł Michalak razem z Tomkiem Janiszewskim zorganizowali pierwszy mini-obóz ornitologiczny na zbiorniku. Trwał on 3 dni w sierpniu i około tygodnia we wrześniu. Ptaki chwytane były w tzw. wacki szmaciaki uszyte własnoręcznie przez Pawła Michalaka. Złapano wtedy niespełna 10 ptaków, ale co ciekawe jeden z zaobrączkowanych wtedy siewkowców - biegus zmienny został następnie zabity w Wlk. Brytanii.

Jak trafić na obóz Jeziorsko?

W roku 1989 zorganizowano już pierwszy obóz z prawdziwego zdarzenia, który trwał blisko dwa miesiące Rok 1989. Ptaki łapano od początku lipca do końca września, w kilka wacków-szmaciaków oraz w sieci ornitologiczne. Stosowanie przez cały okres trwania obozu sieci zaowocowało schwytaniem interesujących gatunków jak: siewnica, rycyk czy kwokacz (aż 30 osobników !). Obóz organizowali i kierowali nim: Piotr Olejniczak, Rysiek Sąsiadek, Paweł Michalak, Piotr Bartyzel, Tomek Janiszewski i Janusz Hejduk. Rok 1990 to wspólny obóz studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W lipcu załogę stanowili studenci z Poznania z Konradem Wypychowskim na czele. Sierpień zdominowany był przez ekipę łódzką. Rok ten zapisał się w historii obozu Jeziorsko raczej smutno, gdyż na początku sierpnia skradziono praktycznie cały sprzęt do chwytania ptaków. Dopiero pod koniec miesiąca udało się znowu uszyć wacki i sieci. Zbiegło się to niestety z terminem zakończenia obozu. Kolejne lata to stopniowe zmiany w strefie cofki zbiornika wynikające z podniesienia rzędnej piętrzenia lustra wody w zbiorniku i przeniesienie miejsc obozów w okolice południowego krańca zbiornika.

Rok 1995 był przełomowy jeśli chodzi o stosowany sprzęt. W ramach współpracy z Naturschutzbund Deutschland w projekcie Waders Wetland Inland otrzymaliśmy 10 pułapek tunelowych nowej konstrukcji. Ich zastosowanie znacznie zwiększyło liczbę chwytanych ptaków. W roku 1997 i dwóch kolejnych sezonach przeżyliśmy na zbiorniku jedną krajową i dwie lokalne powodzie. Chwytanie ptaków było ograniczone do okresu VIII-IX gdyż w lipcu praktycznie cały zbiornik wypełniony był wodą. W roku 2003 i następnych dzięki kolejnej zmianie rzędnej maksymalnego piętrzenia, rozmiar cofki, a co za tym idzie warunki do łapania ptaków, uległy dużej stabilizacji i częste przenosiny obozu w trakcie sezonu badawczego przestały być potrzebne.

Obecnie obóz lokalizowany jest w zaroślach wierzbowych na wyspie w okolicy wsi Glinno. Dostęp do obozu możliwy jest tylko przy pomocy łodzi. Odłów ptaków dokonywany jest przy pomocy 25 pułapek tunelowych i sporadycznie używanych sieci ornitologicznych. Od roku 2000 obok ptaków wodno-błotnych chwytane są ptaki wróblowe.

Wyniki chwytania ptaków pozwalają uznać obóz Jeziorsko za ważny punkt obrączkowania migrującej awifauny wodno-błotnych w środkowej Europie. Corocznie najliczniejszymi gatunkami są: łęczak, kszyk i piskliwiec. Ten ostatni ze względu na obecne oddalenie miejsca odłowu ptaków od koryta rzeki stał się w ciągu ostatnich lat mniej liczny na korzyść czajki, bataliona oraz biegusów zmiennego i/lub malutkiego. Wzrasta również udział schwytanych kaczek i chruścieli, tych ostatnich ze względu na sukcesję wierzby na cofce zbiornika. Do najciekawszych gatunków złapanych na obozie należy zaliczyć młodą terekię (2002) oraz brodźce pławne (łącznie 5 ptaków). Oznakowanie ponad 5000 ptaków pozwoliło uzyskać ponad 300 wiadomości powrotnych. Większość z nich dotyczy kszyka i pochodzi z terenów jego zimowania w Europie Zachodniej. Zdarzają się i inne czasem bardzo ciekawe jak np. kropiatki z Włoch, cyraneczki z Mali czy cyranki z Senegalu. Na obozie złapano szereg ptaków noszących już obrączki. Na szczególną uwagę zasługuje kszyk oznakowany 16 lipca w dolinie Prypeci k. miejscowoœci Turov na Białorusi a schwytany po sześciu dniach na zbiorniku Jeziorsko.

Dodatkowe aktywności załogantów

Wyniki


Bieżące relacje z obozu:


Prace obozu w sezonie 2006 zostały zakończone.

Prace obozu w sezonie 2007 zostały zakończone.Zasady uczestnictwa na obozie Jeziorsko oraz porady praktyczne