Obszar Natura 2000 Dolina Słudwii i Przysowy

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obszar Natura 2000 Dolina Słudwi i Przysowy, Ostoja IBA nr 145

Status Ochronny Ostoja IBA nr 145, Od marca 2012 roku - Obszar Natura 2000 PLB100003. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy. Na terenie gm. Szczawin Kościelny znajduje się rezerwat Jezioro Szczawińskie.


Obszar IBA i Natura 2000 - Dolina Słudwi i Przysowy to obszar łąk torfowych okresowo zalewanych - najczęściej jest to okres 2 wiosennych miesięcy- rozciągający się od wsi Szczawin (pow. gostyniński) poprzez wsie Raków-Czarnów-Model-Pacyna-Luszyn-Stępów (granica woj. mazowieckiego i łódzkiego)dalej na terenie woj. łódzkiego przez wsie Złaków Borowy i Złaków Kościelny aż do ujścia rzeki Słudwia do Bzury. Teren jest bardzo urozmaicony, najczęściej są to jednak łąki porastane miejscami dużymi kępami krzewów, przecinane rowami i dawnymi wyrobiskami po wydobyciu torfu. Wyrobiska potorfowe tworzą 2 kompleksy tzw. Kanały Pacyńskie i "Stawy Stępowskie". Dość blisko łąk znajdują się lasy co przyczynia się do uatrakcyjnienia obserwacji (można obserwować migrujące stada ptaków z linii lasu np.: pod Luszynem nie płosząc ich nawet z odległości 30 metrów!). Obecność lasów zwiększa tez różnorodność obserwowanych tu gatunków.

Za Stępowem ciągnie się Dolina rzeki Słudwi - która zasilana jest przez doływajacą do niej w tej okolicy Przysowę. Teren jest bardzo podobny i gromadzi podobne ilości ptaków.

thump

Najciekawiej dla ptasiarzy jest tu niewątpliwie wiosną, kiedy rozlewiska gromadzą tysiące ptaków wodno-błotnych. Szczególnie dużo jest tu gęsi zbożowych, białoczółek i gęgaw oraz czajek które tworzą ogromne stada. Zawsze wiosną są tu bataliony, czaple białe (ostatnio także latem), bieliki, siewki złote. Najliczniejsze obserwowane stada to ok. 15 tyś gęsi białoczelnych oraz ok. 8 tyś zbozowych, ok. 11 tyś siewek złotych, ok. 5 tyś czajek.

thump

Reszta roku Pora letnia to okres obserwacji gniazdujących tu błotniaków łąkowych, bekasów, rycyków, krwawodziobów, żurawi, jednak wymaga to już dłuższego pobytu. O ile wiosną w ciągu godziny można zobaczyć niemal wszystkie gatunki z załączonej listy obserwowanych ptaków to, latem wymaga to już większego wysiłku i cierpliwości. Ostatnio próby założenia gniazda podejmują bieliki które obserwowane są tu niemal cały rok.

Jesień i zima mogą być interesujące dla miłośników ptaków drapieżnych, ponieważ przez 3-6 miesięcy łatwo można zaobserwować tutaj, wyjątkowo mało płochliwe błotniaki zbożowe i myszołowy włochate. Można też zaobserwować wąsatki, srokosze, bąki, bączki.

We wsi Złaków Kościelny można popatrzeć zawsze i prawie w każdym miejscu na pustułki, płomykówki które maja zawieszone na miejscowym kościele 6 budek lęgowych (wszystkie zajęte).

Nadmienić wypada, że fachową i szczegółową inwentaryzację obserwowanych gatunków na tych terenach wykonał dr Sławomir Chmielewski (M-STO), wraz z zespołem pomocników - na potrzeby dokumentacji pod obszar Natura 2000.


Najciekawsze obserwacje z dolin to:

gęś tybetańska-2008r.,

bernikle białolice-12 os. - 2009r,

sokół wędrowny - co roku na wiosnę pojedyńcze osobniki

siewka złota - 11 (jedenaście tysięcy) 2011rok

gęś białoczelna - 15000 - 21000 - wiosna 2011

siewnica - 1 os. 2008r. łęczak- kilkadziesiąt os. - 2011.

bataliony - stada od kilkudziesięsiu do kilkuset co roku . Max 2500 -3000.

bieliki- ostatnio cały rok,

orzechówka - 1 os., 2008 rok

błotniaki zbożowe - co roku kilka

błotniaki łąkowe - gniazdujące - ok. 7 par

Błotniak Stepowy - 2011

samotniki-gniazdujące 2012

górniczki -30os. - marzec 2013

bociany czarne - 14 os.

żurawie - 151 os. -2015r.

kania ruda - 2014


ponadto możemy obserwować tu pójdźki (nie tylko w gospodarstwach ale także stare wierzby), dudki, trzmielojady, rybitwy czarne i białoskrzydłe, ohary, łabędzie krzykliwe, małe, podróżniczki, ortolany i wiele innych.


tekst: Rafał Klimczak

Obserwacje oraz fotografie : Rafał Klimczak, Łukasz Kałębasiak