Platformy dla rybitw rzecznych na zbiorniku Jeziorsko

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj
Logo ekolesner.jpg
Miejsce umieszczenia platformy na zbiorniku Jeziorsko


W roku 2009 rozpoczęty został program czynnej ochrony rybitwy rzecznej na zbiorniku Jeziorsko. W ramach projektu zamontowana została na terenie obszaru cofkowego zbiornika pilotażowa platforma lęgowa dla rybitw. Wykonanie platformy możliwe było dzięki bezinteresownej pomocy firm ICOPAL S.A. i EKOLESNER, którym serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie. Wiosną 2010 roku zanotowane zostały pierwsze lęgi rybitw rzecznych na platformie. W sumie do lęgów na platformie przystąpiły 22 pary rybitw, które z sukcesem odchowały kilkadziesiąt piskląt. W roku 2011 zamontowano kolejne platformy dzięki wsparciu Towarzystwa Przyrodników Ziemi łódzkiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który sfinansował cały projekt. Obecnie są to cztery konstrukcje- trzy o wymiarach 2x3 metry i jedna złożona z czterech małych platform. W latach 2012-2013 kolonia lęgowa rybitw rzecznych osiągnęła poziom ok. 150-200 par. Cały projekt okazał się wielkim sukcesem. Pozostaje nam teraz tylko modernizować platformy i dbać o bezpieczeństwo gniazdujących ptaków.

Rybitwa rzeczna jest nielicznym ptakiem lęgowym w naszym kraju. Gatunek ten znajduje się na liście wyszczególnionej przez Załącznik I Dyrektywy Ptasiej, co oznacza że jest on priorytetowym celem ochrony międzynarodowej sieci obszarów Natura 2000. W pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku rybitwy rzeczne gniazdowały stosunkowo licznie na terenie zbiornika Jeziorsko. Maksymalnie notowano na zbiorniku lęgi około 150 par. Ptaki gniazdowały na piaszczystych wyspach i łachach zlokolizowanych w dawnym korycie Warty. W kolejnych latach nastąpił gwałtowny proces zarastania cofki zbiornika zaroślami wierzbowymi, w efekcie którego rybitwy utraciły korzystne do budowy gniazd siedliska. na początku XXI wieku lęgów wybitw rzecznych na zbiorniku nie notowano. W ostatnich latach obserwowano lęgi 1-2 par na piaszczystych wyspach na wysokości wsi Proboszczowice. Budowa sztucznych platform na zbiorniku Jeziorsko ma na celu przywrócenie rybitwom rzecznym siedlisk umożliwiających efektywne gniazdowanie.


Firmy wspierające projekt:

ICOPAL S.A. http://www.icopal.pl/

EKOLESNER http://www.ekolesner.pl

Instytucje wspierające projekt:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ