Rzadkości2009

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

rok 2009

 • 4.12 Pojedyncza gęś krótkodzioba na polach nad zbiornikiem Jeziorsko (Tomasz Janiszewski i Piotr Minias). Pierwsza jesienna obserwacja tego gatunku na Ziemi Łódzkiej.
 • 29.11 Perkoz rogaty pod Siedlątkowem na zbiorniku Jeziorsko (P. i P.Kozanecki, J.Makowski, D.Ziembicki, A.Sadowski, K.Myśliwiec).
  orlica fot.K.Myśliwiec
 • 28-29.11 Młoda MEWA TRÓJPALCZASTA przy tamie zb. Jeziorsko (Tomasz Janiszewski i inni). 11. stwierdzenie w regionie od roku 1988. foto.
 • 22.11 2-3 perkozy rogate na zbiorniku Jeziorsko (T. Janiszewski i inni). Od roku 1986 w kartotece odnotowano zaledwie 18 dat. foto.
 • 21.11 Samiec dzięcioła zielonosiwego w parku 3.maja w Łodzi (S.Kielan, T.Janiszewski i inni). Począwszy od 2001 roku zanotowano już 5 obserwacji z Łodzi.
 • 14.11 Dorosła GĘŚ MAŁA na zbiorniku Jeziorsko (Grzegorz Orłowski) foto.
 • 18.10 Na zbiorniku Jeziorsko siwerniak (Ł.Krajewski i A.Kleszcz). To już trzecia obserwacja tego świergotka w bieżącym roku.
  biegus arktyczny fot.Ł.Krajewski
 • 10-11.10 Na stawach w Walewicach młody BIEGUS ARKTYCZNY (Ł.Krajewski, A.Kleszcz i inni). Jest to pierwsze stwierdzenie na Ziemi Łódzkiej!
 • 10.09 Dwie kanie czarne w dolinie Prosny k.Łubnic w pow.wieruszowskim (Sławomir Pawlak). Kania czarna jest rzadziej spotykaną kanią na Ziemi Łódzkiej; 31 stwierdzeń w stosunku do 37 kani rudej.
  kania czarna fot.S.Pawlak
 • 4.09 Samiec kobczyka w dolinie Neru k.Poddębic (Kacper Kowalczyk).
 • 3.09 W okolicach Rossoszycy orzechówka (Tomasz Janiszewski).
  ibisy fot.P.Pasikowski
 • 26.08-9.09 Dwa IBISY CZCZONE na zbiorniku Jeziorsko (Przemysław Pasikowski i inni). Aktualnie stwierdzenia ibisów w Polsce traktowane są jako kategoria D (pochodzenie niepewne) - wsiedlona populacja gniazduje we Francji i często hodowany jest w niewoli.
 • 29.08 Dorosła bernikla rdzawoszyja w Łodzi (Witold Sowiński). Miejsce i termin obserwacji jednoznacznie wskazują na pochodzenie z niewoli. foto.
 • 25.08 Kania ruda w dolinie Neru k.Poddębic (Kacper Kowalczyk).
 • 23.08-12.09 Cztery KAZARKI na zbiorniku Jeziorsko (Anna Kleszcz i inni). To już 5. stwierdzenie na Ziemi Łódzkiej foto. A na stawach pod Piątkiem młoda czapla purpurowa - foto (Krzysztof Myśliwiec).
 • 18.08 Młoda czapla purpurowa na stawach w Walewicach (Radosław Włodarczyk). Od roku 1986 w regionie dokonano 20 stwierdzeń tego gatunku.
  czapla purpurowa fot.R.Włodarczyk
 • 16.08. MORNEL 3ad. osobniki na polach pod Brodnią przy drodze do Luboli. (Radosław Włodarczyk).
  dorosła orlica fot.M.Faber
 • 14.08-20.09. Do trzech czapli nadobnych na rzece poniżej tamy Jeziorska (Anna Kleszcz i inni). Aż 9 na 14 stwierdzeń dokonanych od roku 1988 miało miejsce w sierpniu. foto.
 • 8.08 KORMORAN MAŁY na zbiorniku Jeziorsko (Piotr Minias i inni)
 • 6.08 Czapla nadobna na stawach w Wilkoszewicach (Marcin Kociniak i Marcin Wężyk). Trzecie stwierdzenie czapli nadobnej poza zbiornikiem Jeziorsko w regionie.
 • Od 2.08 Dorosła ORLICA stale przebywa na tamie zbiornika Jeziorsko (Marcin Faber i inni), tamże pliszka górska (Marcin Faber). Dla pliszki to ósme stwierdzenie w regionie w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat (4/8 przypadają na okres lipiec-sierpień).
 • 10.06-7.07 w powiecie zgierskim odnaleziono 4 ŻOŁNY przy norkach. Niestety próba gniazdowania nie zakończyła się sukcesem (Tomasz Przybyliński i inni). foto.
 • 25.06 WÓJCIK w parku 3.maja w Łodzi (Tomasz Janiszewski i inni). foto.
 • 20.06 Kolejny WÓJCIK w pobliżu ujścia Luciąży do Pilicy (Marcin Wężyk).
 • 11-12.06 Śpiewający samiec WÓJCIKA w Lesie Łagiewnickim (Zbigniew Wojciechowski).
 • 6.05 W dolinie Neru pod Nagórkami obserwowano RAROGA, dubelty oraz sowę błotną (B.Lesner,P.Minias,R.Bargiel i R.Słomczyński). Dla raroga jest to trzecie stwierdzenie po obserwacji z X 1968 w Łodzi i zdobyciu okazu pod Piotrkowem Trybunalskim w X 1983 r.
  sowa błotna fot.R.Bargiel
 • 3.05 Trzy szablodzioby na stawach w Pęczniewie (Ł.Krajewski, R.Włodarczyk, B.Lesner) - jest to 15 stwierdzenie w regionie Łódzkim.
  szablodzioby fot.Ł.Krajewski
 • 2.05 Stado 8 kobczyków w pobliżu mostu na Warcie nad Jeziorskiem, 4.05 - 5 os, 8.05 - samica. (Ł.Krajewski i inni). W ciągu ostatnich 20 lat odnotowano 39 obserwacji; jest to największe stado. foto.
 • 30.04-1.05 Na zbiorniku Jeziorsko pod Proboszczowicami 2 dorosłe i 1 prawie dorosła mewy czarnogłowe (P.Minias, Ł.Krajewski, B.Lesner). foto.
 • 19.04 W dolinie Ochnii koło Łęk Kościelnych obserwowano sowę błotną (Tomasz Przybyliński). Od 1985 roku obserwowaną ją 13-krotnie, przeważnie na obszarze pradoliny warszawsko-berlińskiej.
 • 10.04 W Łodzi schwytano PIERWIOSNKA SYBERYJSKIEGO (Marcin Faber). To pierwsze stwierdzenie tego podgatunku pierwiosnka w regionie łódzkim i jedno z bardzo nielicznych wiosennych w Polsce.
  Ph.c. tristis fot.M.Faber
 • 5.04 CZECZOTKA TUNDROWA w Łodzi (Tomasz Kłys). Czwarte stwierdzenie w regionie i drugie w tym roku.
  Para czarnogłowych fot.P.Pasikowski
 • 31.03 Na zbiorniku Jeziorsko pod Tomisławicami para dorosłych mew czarnogłowych (Przemek Pasikowski).
 • 24-25.03 Ponownie bernikla rdzawoszyja na łąkach nad zb. Jeziorsko (K. i T. Musiał, B.Lesner). Prawdopodobnie jest to ciągle ten sam ptak co 15. i 21.03
 • 22.03 W dolinie Neru pojedyncza gęś krótkodzioba (Anna Kleszcz i inni) i prawdopodobnie bernikla północna (T.Iciek i inni) foto.
 • 21.03 W dolinie Słudwi pod Złakowem Kościelnym gęś krótkodzioba (Ł.Krajewski, A.Kleszcz) foto., a nad zb. Jeziorsko BERNIKLA RDZAWOSZYJA (Tomasz Pietrzak) - prawdopodbnie ta sama co 15.03
 • 19.03 Na rozlewiskach Warty tuż powyżej zbiornika Jeziorsko obserwowano siwerniaka (Marcin Faber).
  Siwerniak fot.M.Faber
 • 15.03 W dolinie Neru pod Kosewem ponownie gęś krótkodzioba (Tomasz Iciek), a na zb. Jeziorsko BERNIKLA RDZAWOSZYJA (G.Kielnierowski, S.Pluta, A.Kleszcz, E.Kos, T.Rewicz, Ł.Krajewski). To 3. stwierdzenie dla Jeziorska i 8. dla Ziemi Łódzkiej. foto.
 • 8.03 W dolinie Neru pod Nagórkami obserwowano gęś krótkodziobą (Marcin Faber). To już 11. obserwacja w regionie (wliczając wszystkie daty, także te dotyczące częściowo tych samych ptaków). foto.
 • 7.03 Ponownie spotkano ORLICĘ na zb. Jeziorsko, tym razem pod Pęczniewem (Sławomir Dąbrowski, Jan Fuss). Jest to ten sam ptak, który zimował na zbiorniku w tym sezonie.
 • 2.03 Na polach koło Ustkowa nad zb. Jeziorsko obserwowano GĘŚ MAŁĄ (Tomasz Pietrzak)foto. Jest to pierwsze od początku lat 70. stwierdzenie gatunku na Ziemi Łódzkiej. Ostatnie stwierdzenie miało miejsce w listopadzie 1973 pod Wartą (ptak upolowany).
 • 22.02 Siwerniak na zbiorniku Jeziorsko pod przepompownią w Proboszczowicach (Radosław Włodarczyk i inni). Dotychczas w regionie łódzkim obserwowano tego świergotka sześć razy, prawie wyłącznie na Jeziorsku.
  Edredon fot.T.Janiszewski
  Czeczotka tundrowa fot.P.Minias
 • 16.02 Na wysypisku w Bartochowie obserwowano dorosłą jasnopłaszową mewę żółtonogą graellsii/heuglini/intermedius foto.(Marcin Faber)
 • Orlica przebywająca na zbiorniku Jeziorsko od 13.10.08 ostatni raz była widziana 9.02.09.
 • 28.01 W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi schwytano i zaobrączkowano CZECZOTKĘ TUNDROWĄ (Tomasz Iciek, Piotr Minias). To już trzecie stwierdzenie tego arktycznego gatunku w naszym regionie.
 • 3.01 Przy tamie zb.Jeziorsko 2.zimowa mewa żółtonoga z podgatunku zachodniego (graellsii/intermedius). Zimowe obserwacje mew żółtnogich w skali kraju należą do bardzo rzadkich (Marcin Faber). foto.
 • 2.01 Samica edredona pod Pęczniewem na zbiorniku Jeziorsko (Tomasz Janiszewski). To trzecia obserwacja tej kaczki morskiej w naszym regionie - poprzednia miała miejsce jesienią 1991 roku.


2006, 2007, 2008, 2009