Stawy Okręt i Rydwan

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Stawy "Okręt" i "Rydwan", znajdujące w dolinie rzeki Bobrówki, dopływie Bzury, są ostoją ptaków o znaczeniu krajowym. Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 300 ha. "Okręt" - największy ze stawów porośnięty jest w ok. 20 % roslinnością szuwarowa, podobnie "Rydwan" - jego górna część (staw przedzielony jest groblą) również jest porośnięta szuwarami w znacznym stopniu.

Okres lęgowy

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zanotowano spadek liczebności wielu gatunków tutaj gniazdujących. Znikły z tego terenu lęgowe wcześniej: kania czarna, podgorzałka i wodniczka. Osuszenie i zarośnięcie wierzbami podmokłych łąk spowodowało zaprzestanie gnieżdżenia się rycyka, krwawodzioba, bataliona i cyranki. Aktualnie teren ten jest nadal miejscem lęgów: perkoza dwuczubego, perkoza rdzawoszyiego, zausznika, perkozka, bąka (2-4 rewiry), bączka, gęgawy (50-60 par w 2003 roku), płaskonosa, krakwy, kropiatki, zielonki, rybitwy czarnej, podróżniczka, wąsatki, a w pobliżu stawów znajduje się stanowisko kląskawki.

Przelot jesienny

W czasie przelotu jesiennego obserwowano tu nocowanie 600 gęsi. Po wypuszczeniu wody ze stawów żerują tu siewkowce.