Strona główna

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego istnieje od 1965 roku. Obok prowadzenia prac badawczych organizuje i konsoliduje amatorski ruch ornitologiczny na Ziemi Łódzkiej. Prowadzi akcje liczenia zimujących ptaków drapieżnych w dolinie Bzury (od 1977 roku), zimowego liczenia ptaków wodno-błotnych (od 1988 roku) oraz gromadzi informacje o rzadkich, przelotnych i lęgowych gatunkach ptaków w województwie łódzkim.

Sekcja regularnie organizuje obozy naukowe, w czasie których chwyta się i obrączkuje ptaki. W latach 1971-1981 znakowano lęgowe i przelotne ptaki na stawach Okręt i Rydwan oraz lęgowe dymówki w rejonie doliny Bzury. Od roku 1989 obrączkowane są ptaki wodno-błotne na terenie zbiornika Jeziorsko. Celem innych obozów było uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu i liczebności ptaków gniazdujących na terenie Ziemi Łódzkiej np. uczestnicy obozów w latach 1986-90 zbierali dane do Polskiego Atlasu Ornitologicznego.

Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ bierze udział w pracach badawczych organizowanych przez jednostki naukowe Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ np. w badaniach populacji lęgowych bociana białego i łabędzia niemego.

Obok prac badawczych Sekcja Ornitologiczna prowadzi działalność edukacyjną przede wszystkim młodzieży szkolnej i studentów. Zebrania członków i sympatyków Sekcji oraz obozy naukowe są okazją do przekazywania wiedzy na temat biologii i ochrony ptaków.