Sympozjum Młodych Ornitologów

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na konferencję ogólnopolską:

III SYMPOZJUM MŁODYCH ORNITOLOGÓW, 30 września - 2 października 2022r.,


które odbędzie się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w Łodzi.

Rejestracja uczestników trwa do 1 lipca. Szczegóły oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie: https://www.uni.lodz.pl/smo

Głównym założeniem SMO jest stworzenie forum do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy studentami oraz doktorantami (i nie tylko!) współtworzącymi ruch ornitologiczny w Polsce, przy jednoczesnej prezentacji rzetelnych wyników badań ornitologicznych. Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów, post-doców, oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Szczególnie gorąco zapraszamy organizatorów i uczestników obozów ornitologicznych. Zapraszamy do prezentacji, w formie referatu ustnego, lub posteru, rezultatów badań prowadzonych, na przykład w ramach magisterium, doktoratu, wieloletniej działalności obozów ornitologicznych, studenckich kół naukowych lub organizacji pozarządowych.


Cele konferencji:

• Prezentacja wyników badań i zagadnień badawczych poruszanych przez młodych ornitologów.

• Integracja i nawiązanie współpracy pomiędzy studenckimi kołami naukowymi.

• Promocja uczestnictwa w obozach ornitologicznych wśród studentów i młodych ornitologów.

• Zacieśnienie współpracy pomiędzy organizatorami obozów ornitologicznych.

• Wymiana doświadczeń z zakresu organizacji i funkcjonowania długoterminowych badań ornitologicznych.

• Przegląd inicjatyw umożliwiających rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.


II Sympozjum Młodych Ornitologów odbyło się w dniach 9 - 11 listopada 2018 r., w Centrum Edukacji Przyrodniczo-leśnej w Rogowie. Współorganizatorem była Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W konferencji wzięło udział 66 uczestników, gości i prelegentów, reprezentujących 11 ośrodków akademickich.

Zeszyt abstraktów wraz z programem konferencji można pobrać klikając tu: [1]


Konferencji patronowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. Dziękujemy za wsparcie fotografom Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Fotografów Przyrody oraz Toamszowi Ićkowi z TOM-Rings


SMO logo.jpg

I Sympozjum Młodych Ornitologów odbyło się w dniach 21-23 października, w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale [2]. W konferencji wzięło udział 40 uczestników, gości i prelegentów, reprezentujących 10 ośrodków akademickich.Abstrakty referatów I Sympozjum Młodych Ornitologów: [3]


Patronat nad konferencją objęli:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: [4]

Okręg Łódzki Polskiego Związku Fotografów Przyrody: [5]

TOM-Rings, producent kolorowych znaczników ornitologicznych: [6]