Sympozjum Młodych Ornitologów

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego serdecznie zapraszają na konferencję ogólnopolską:


II SYMPOZJUM MŁODYCH ORNITOLOGÓW, 9-11. listopada 2018r.,


które odbędzie się w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.


2 smo.png

Głównym założeniem SMO jest stworzenie forum do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy studentami oraz doktorantami (i nie tylko!) współtworzącymi ruch ornitologiczny w Polsce, przy jednoczesnej prezentacji rzetelnych wyników badań ornitologicznych. Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów, post-doców, oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Szczególnie gorąco zapraszamy organizatorów i uczestników obozów ornitologicznych. Zapraszamy do prezentacji, w formie referatu ustnego, lub posteru, rezultatów badań prowadzonych, na przykład w ramach magisterium, doktoratu, wieloletniej działalności obozów ornitologicznych, studenckich kół naukowych lub organizacji pozarządowych.


Cele konferencji:

• Prezentacja wyników badań i zagadnień badawczych poruszanych przez młodych ornitologów.

• Integracja i nawiązanie współpracy pomiędzy studenckimi kołami naukowymi.

• Promocja uczestnictwa w obozach ornitologicznych wśród studentów i młodych ornitologów.

• Zacieśnienie współpracy pomiędzy organizatorami obozów ornitologicznych.

• Wymiana doświadczeń z zakresu organizacji i funkcjonowania długoterminowych badań ornitologicznych.

• Przegląd inicjatyw umożliwiających rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.


Opłata konferencyjna wynosi 140zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik ma zagwarantowany udział w konferencji, materiały konferencyjne, catering kawowy podczas przerw oraz kolację integracyjną. Więcej szczegółów będziemy podawać na bieżąco. Informacje będą pojawiać się także na naszej stronie facebookowej.


Zeszyt abstraktów wraz z programem konferencji można pobrać klikając tu: [1]


Konferencji patronuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. Dziękujemy za wsparcie fotografom Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Fotografów Przyrody oraz Toamszowi Ićkowi z TOM-Rings


SMO logo.jpg

I Sympozjum Młodych Ornitologów odbyło się w dniach 21-23 października, w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale [2]. W konferencji wzięło udział 40 uczestników, gości i prelegentów, reprezentujących 10 ośrodków akademickich.Abstrakty referatów I Sympozjum Młodych Ornitologów można pobrać tu:


Patronat nad konferencją objęli:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: [3]

Okręg Łódzki Polskiego Związku Fotografów Przyrody: [4]

TOM-Rings, producent kolorowych znaczników ornitologicznych: [5]