Sympozjum Młodych Ornitologów

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego serdecznie zapraszają na konferencję ogólnopolską:


II SYMPOZJUM MŁODYCH ORNITOLOGÓW, 9-11. listopada 2018r.,


które odbędzie się w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.


2 smo.png

Głównym założeniem SMO jest stworzenie forum do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy studentami oraz doktorantami (i nie tylko!) współtworzącymi ruch ornitologiczny w Polsce, przy jednoczesnej prezentacji rzetelnych wyników badań ornitologicznych. Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów, post-doców, oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Szczególnie gorąco zapraszamy organizatorów i uczestników obozów ornitologicznych. Zapraszamy do prezentacji, w formie referatu ustnego, lub posteru, rezultatów badań prowadzonych, na przykład w ramach magisterium, doktoratu, wieloletniej działalności obozów ornitologicznych, studenckich kół naukowych lub organizacji pozarządowych.


Cele konferencji:

• Prezentacja wyników badań i zagadnień badawczych poruszanych przez młodych ornitologów.

• Integracja i nawiązanie współpracy pomiędzy studenckimi kołami naukowymi.

• Promocja uczestnictwa w obozach ornitologicznych wśród studentów i młodych ornitologów.

• Zacieśnienie współpracy pomiędzy organizatorami obozów ornitologicznych.

• Wymiana doświadczeń z zakresu organizacji i funkcjonowania długoterminowych badań ornitologicznych.

• Przegląd inicjatyw umożliwiających rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.


Opłata konferencyjna wynosi 140zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik ma zagwarantowany udział w konferencji, materiały konferencyjne, catering kawowy podczas przerw oraz kolację integracyjną. Więcej szczegółów będziemy podawać na bieżąco. Informacje będą pojawiać się także na naszej stronie facebookowej.


Zeszyt abstraktów wraz z programem konferencji można pobrać klikając tu: [1]


Konferencji patronuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. Dziękujemy za wsparcie fotografom Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Fotografów Przyrody oraz Toamszowi Ićkowi z TOM-Rings


SMO logo.jpg

I Sympozjum Młodych Ornitologów odbyło się w dniach 21-23 października, w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale [2]. W konferencji wzięło udział 40 uczestników, gości i prelegentów, reprezentujących 10 ośrodków akademickich.Abstrakty referatów I Sympozjum Młodych Ornitologów można pobrać tu:


Patronat nad konferencją objęli:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: [3]

Okręg Łódzki Polskiego Związku Fotografów Przyrody: [4]

TOM-Rings, producent kolorowych znaczników ornitologicznych: [5]