Załęczański Park Krajobrazowy

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Zlokalizowany na pograniczu województw łódzkiego i śląskiego park obejmuje dolinę Warty. Podłoże wapienne powoduje liczne występowanie utworów krasowych, takich jak jaskinie.

Okres lęgowy

Na piaszczystych łachach i brzegach Warty gnieżdżą sie rybitwy rzeczne i brodźce piskliwe. Na leśnych odcinkach gniazdują zimorodki, nurogęsi (przynajmniej 5 par) i gągoły (dotychczas tylko raz w 1989 roku). Natomiast na stawach w Giętkowiźnie co najmniej od roku 1997 gniazduje łabędź krzykliwy. Spotkać tu można także klaskawki i dzięcioła zielonosiwego.

Zima

Szybki nurt powoduje, że nawet w najcięższe zimy rzeka nie zamarza. W obrębie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego zimowały w latach 1988-1995 (w połowie stycznia): perkozek (do 19 os.), zausznik (tylko raz - 8 os.), czapla siwa, łabędź niemy (do 32 os.), łabędź krzykliwy (zimuje prawie co roku - do 8 os.), krzyżówka, cyraneczka, gągoł (tylko raz), nurogęś (do 30 os.), kokoszka, łyska (do 3 os.), zimorodek (do 11os.).