Zbiornik Jeziorsko

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj
Jeziorsko

Zbiornik zaporowy został zbudowany w 1986 roku na rzece Warcie, na granicy województwa łódzkiego i wielkopolskiego. W okresie maksymalnego spiętrzenia wody, czyli w okresie kwiecień - czerwiec, osiąga powierzchnię 4300 ha. Następnie woda powoli opada, odsłaniając duże połacie błotnistego dna zbiornika. Minimalna powierzchnia w okresie listopad - grudzień, wynosi zaledwie 1700 ha. Maksymalna głębokość to około 2,5 m. Strefa cofkowa porośnięta jest zaroślami wierzbowymi; w otoczeniu zbiornika znajdują się głównie pola, a także stawy rybne w miejscowości Pęczniew. Zbiornik Jeziorsko jest ostoją ptaków o randze europejskiej.

Przeloty

Zbiornik uzyskał status ostoi o randze europejskiej w oparciu o wyjątkowo duże koncentracje przelatujących ptaków (w nawiasach maksymalne koncentracje): kormoran (2300 os.), gęś zbożowa (7000 os.), gęś białoczelna (3850 os.), gęgawa (1300 os.), świstun (2700 os.), cyraneczka (6500 os.), krzyżówka (13000 os.), głowienka (1300 os.), czernica (1100 os.), łyska (7300 os.), siewka złota (1500 os.), czajka (7500 os.), mewa mała (2650 os.). Spośród najrzadszych gatunków zanotowano tutaj m.in.: kormorana małego, sterniczkę, żwirowca stepowego. Latem pierzą się tu tysiące kaczek: głównie krzyżówek i cyraneczek; ale także wiele innych: płaskonosy, rożeńce, świstuny, krakwy. W miesiącach letnich można zobaczyć nurogęsi, tysiące gegaw, czaple białe (nawet ponad 100 os.), żurawie, czy bociany czarne. Jesienią na błotnistych brzegach i łachach żerują setki siewkowców: biegusy, brodźce, siewki złote, bekasy. Pojawiają się także tysiące gęsi i kaczek. Późną jesienią na Jeziorsku spotyka się wiele gatunków morskich: uhle, markaczki, nury czarnoszyie i rdzawoszyie, bielaczki, szlachary, a także lodówki. Okres sezonowych migracji ptaków to najlepszy okres na wypatrzenie wśród tysięcy ptasich wędrowców prawdziwych rzadkości.

Okres lęgowy

Jeziorsko

Na zbiorniku gniazdują 42 gatunki ptaków wodno-błotnych: bąk (4-7 samców), bączek (3-5 par), kormorany, czaple siwe, gęgawy, krakwy, płaskonosy, sieweczki obrożne, mewy pospolite, mewy srebrzyste/białogłowe. Nieregularnie także rybitwy białoczelne (do 17 par),rybitwy białowąse (do ponad 100 par), rybitwy czarne (do 40 par), rybitwy rzeczne (do 167 par), batalion, kropiatka (do 14 par). Od kilku lat stale gniazdują tu czaple białe (3-18 par).

Zima

Zimą zbiornik na ogół zamarza i ptaki gromadzą się na małych oparzeliskach np. przy tamie. Zimują tu regularnie m.in.: nurogęsi, łyski, czernice, głowienki, gągoły, bielaczki, cyraneczki, mewy srebrzyste, białogłowe, pospolite i śmieszki. w łagodne zimy, tak jak w roku 2005 w połowie stycznia było wiele nietypowych ptaków np. ohary, czajka, kuliki wielkie, kilkanaście tysięcy gęsi, czy aż 1600 nurogęsi.


Galeria zdjęć Ryśka Sąsiadka