Zimowe liczenie ptaków wodno błotnych

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Skocz do:nawigacja, szukaj

Jest to jedna z najstarszych akcji prowadzonych przez Sekcję Ornitologiczną SKNB UŁ. Rozpoczęta została w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo liczeniami objęto 145 km rzeki Warty oraz 80 km Bzury. Rok 1988 można uznać za początek regularnych liczeń na wspomnianych odcinkach rzek. Od roku 1996 liczenia rozszerzono na kolejne rzeki regionu: Ner, Widawkę, Grabię, Mrogę i Pilicę. Obecnie kontrole odbywają się są na 445 km rzek województwa łódzkiego obejmujących następujące odcinki:

  • Warta (145 km) - od mostu kolejowego w Działoszynie do mostu drogowego w Uniejowie
  • Bzura (80 km) - od Zgierza do Łowicza
  • Ner (75 km) - od Lublinka do mostu drogowego koło Dąbia
  • Pilica (95 km)- od mostu drogowego w Przedborzu do mostu w Nowym Mieście
  • Mroga (55 km) - od Koluszek do ujścia do Bzury
  • Widawka (50 km) - od kopalni węgla brunatnego Bełchatów do ujścia
  • Grabia (40 km) - od mostu drogowego we wsi Karczmy do ujścia

Liczenia odbywają się ponadto na dużych zbiornikach zaporowych województwa: zb. Jeziorsko na Warcie, zb. Sulejowskim na Pilicy, zb. Cieszanowice na Luciąży oraz zespole zbiorników wód pokopalnianych Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Kontrole odbywają się, podobnie jak w innych częściach Polski, w połowie stycznia i obejmują okres tygodnia z reguły od 12-13.01.do 20-21.01. Notowane są wszystkie ptaki wodno-błotne oraz szponiaste obserwowane w trakcie przemarszu wzdłuż rzeki.

Wyniki publikowane są co roku w Biuletynie Faunistycznym Polski Środkowej.