Akcje

Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sympozjum Młodych Ornitologów

Sympozjum Młodych Ornitologów


Ochrona

Platformy dla rybitw rzecznych na zbiorniku Jeziorsko


Liczenia

Atlas Ptaków Lęgowych Łodzi

Zimowe liczenie ptaków wodno błotnych

Zimowe liczenie ptaków drapieżnych w dolinie Bzury


Akcje obrączkarskie

Akcja obrączkowania łabędzi niemych

Czaple białe

Projekty kolorowego znakowania ptaków w regionie łódzkim


Monitoring

Łódzka akcja Kormoran - program monitorowania kolonii kormorana na zbiorniku Jeziorsko