Zawartość strony dotyczy ptaków i badań ornitologicznych w Polsce środkowej. Strona jest redagowana i prowadzona przez obserwatorów ptaków w większym lub mniejszym stopniu związanych z Regionem Łódzkim oraz ornitologami Uniwersytetu Łódzkiego.